”Pop Goes the World” av Men Without Hats

My Hats CollectionSå mycket humor och så mycket allvar, så mycket yta och så mycket djup, allt fångat och komprimerat i en enda glättig synthpops-plingplong-låt. Är det möjligt? Med ”Men Without Hats” vid rodret tycks allt möjligt.  

Två teman tycker jag mig skönja i den här extremt underskattade låten (som för övrigt blev långt ifrån lika populär som deras stora hit, sythpopdängan ”Safety Dance” från -82). Dels har vi den backlash som kommer som ett brev på posten efter en stor succé. Ren självupplevd erfarenhet alltså – för det var just vad som drabbade gruppen efter deras första platta.

Dels har vi ”miljötemat” som är ett ständigt återkommande tema hos Men Without Hats. För vad händer om vi fortsätter exploatera jorden som vi gjort de senaste 50 åren? ”Pop goes the world” sjunger, eller snarare nästan viskar,  sångaren Ivan Doroschuk. Kan det utryckas tydligare? Ett tema som för övrigt känns mer aktuellt än någonsin.  😉

Ett litet utdrag ur texten:

And every time I wonder where the world went wrong,
End up lying on my face going ringy-dingy-ding-dong

And every time I wonder if the world is right,
End up in some disco dancin’ all night.

Johnny played guitar, Jenny played bass,
Name of the band is the human race.
Everybody tell me have you heard?
Pop goes the world.